DEKLARACJA WYBORU LEKARZA I PIELĘGNIARKI POZ

Zanim zostaniesz naszym patentem i będziesz mógł korzystać z naszych usług w ramach NFZ, musisz złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki.Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- w formie elektronicznej, poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta)
-osobiście w rejestracji Przychodni
JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZEZ INTERNETOWE KONTO PACJENTA
1. Aby złożyć deklarację drogą internetową, musisz zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. Jeżeli dotychczas nie korzystałeś z IKP,  klikając w link poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, jak zalogować się na IKP: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
2. Po zalogowaniu na swoje IKP,  kliknij w zakładkę "Moje konto" znajdującą się w prawym górnym rogu. Po przekierowaniu na stronę "Moje konto", w dolnej części strony znajdziesz dział " Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Wyświetlone będą dane lekarza i pielęgniarki, u których masz aktualnie złożoną deklarację wyboru. Aby zmienić przychodnię, musisz złożyć nowe deklaracje, klikając w odnośniki "Złóż deklarację" 3.  Dalej składanie deklaracji jest intuicyjne. Wyszukując naszą Przychodnię musisz pamiętać, że formalnie mieści się ona w Bartągu a nie w Olsztynie.
4. Po wyszukaniu Przychodni i wybraniu lekarza/pielęgniarki kliknij "Złóż deklarację" i podpisz ją profilem zaufanym. 
5. Uwaga! Należy pamiętać, że konieczne jest złożenie dwóch deklaracji- jednej dotyczącej wyboru lekarza i drugiej, dotyczącej wyboru pielęgniarki.
6. Ostanim etapem jest zatwierdzenie deklaracji przez Przychodnię. Zazwyczaj robimy to w ciągu dwóch dni roboczych. JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ OSOBIŚCIE
Obecnie, ze względu na wzmożony reżim sanitarny spowodowany pandemią, preferowane jest składanie deklaracji w formie elektronicznej. Jeżeli jednak  z jakiegoś powodu nie możesz złożyć deklaracji przez swoje IKP, umów się z nami na złożenie deklaracji osobiście:1. Pierwszym krokiem jest telefoniczne ( tel. 89 612 95 25)  ustalenie terminu, kiedy należy przyjść do Przychodni, aby wypełnić deklarację.
2. W wyznaczonym terminie zgłoś się do Przychodni. Musisz mieć ze sobą dowód osobisty. Pielęgniarka wprowadzi Twoje deklaracje do systemu, które po wydrukowaniu trzeba będzie jeszcze podpisać. To wszystko, od tej pory możesz korzystać z naszych usług.  3. Możesz również dostarczyć do Przychodni wcześniej wypełnione deklaracje, które znajdziesz w zakładce 'dokumenty do pobrania'.
4. Jeżeli chcesz zapisać do Przychodni dziecko, musisz posiadać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL dziecku.
5. Jeżeli chcesz zapisać do Przychodni inną osobę, np. współmałżonka, rodzica itp., konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa, którego wzór znajdziesz w zakładce 'Dokumenty do pobrania'.WAŻNE!
Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, astmę oskrzelową, niedoczynność tarczycy itp. i wymagasz stałego przyjmowania leków,  najpóźniej na pierwszą wizytę lekarską musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające rozpoznanie choroby i konieczność przyjmowania określonych leków. Może to być zaświadczenie lekarskie z poradni specjalistycznej, wydruk historii choroby z poprzedniej Przychodni, do które należałeś lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez Twojego dotychczasowego lekarza rodzinnego.