Regulamin Przychodni PROVITA


Jeśli chcesz zostać pacjentem naszej przychodni, zapoznaj się dokładnie z poniższym regulaminem jeszcze przed złożeniem deklaracji. Dowiesz się w skrócie, jakie są zasady umawiania i realizacji wizyt lekarskich, wystawiania skierowań na badania diagnostyczne itp.

WYBÓR LEKARZA I PIELĘGNIARKI POZ:
1. Decydując się na zostanie pacjentem Przychodni PROVITA, musisz dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki, poprzez złożenie deklaracji (zapoznaj się ze szczegółami).
2. Bezpłatna opieka lekarska i pielęgniarska przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym, uprawnionym do świadczeń w ramach NFZ. Uprawnienie do świadczeń jest weryfikowane poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

ZASADY UMAWIANIA WIZYT LEKARSKICH
1. Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8-18. Rejestracja osobista odbywa się od godziny 7.45, rejestracja telefoniczna od godziny 8.00 (numer telefonu: 89 612 95 25). 
2. Nie umawiamy wizyt, ani nie udzielamy konsultacji lekarskich drogą mailową.
3. WAŻNE! Największe obciążenie linii telefonicznej jest w godzinach 8-10 oraz 14-16, w szczególności w poniedziałki i piątki. Jeżeli potrzebujesz pilnej porady lekarskiej a masz trudność z uzyskaniem połączenia, wówczas najlepiej umówić wizytę osobiście. Jeżeli Twoja sprawa nie jest pilna, zachęcamy do kontaktu w godzinach 11-14.

ZASADY WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE:
1. O zasadności wystawienia skierowania na badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe) decyduje lekarz, po zbadaniu pacjenta. 
2. Nie wystawiamy skierowań na badania na życzenie pacjenta.
3. Jeżeli pacjent korzysta z wizyt komercyjnych (płatnych) poradni specjalistycznych i zostaną mu zlecone badania laboratoryjne, musi je wykonać również na własny koszt. Przychodnia PROVITA działa w oparciu o kontrakt z NFZ i nie służy finansowaniu badań zlecanych podczas wizyt w komercyjnych poradniach specjalistycznych. 
4. Jeżeli pacjent korzysta z konsultacji w poradni specjalistycznej w ramach NFZ i lekarz specjalista (np. endokrynolog) widzi wskazania do pogłębienia diagnostyki (np. wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych), ma on obowiązek wystawić pacjentowi skierowanie na badania. Odsyłanie pacjenta po skierowanie na badania do lekarza rodzinnego jest nadużyciem, które należy zgłosić do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz rodzinny nie ma obowiązku wystawiania skierowania na badania zlecone w poradni specjalistycznej.

PRZESYŁANIE WYNIKÓW BADAŃ, ZAPOTRZEBOWANIE NA RECEPTY
1. Wyniki badań laboratoryjnych należy przesłać drogą mailową na na adres e-mail: rejestracja@provita.olsztyn.pl, lub dostarczyć osobiście do rejestracji.
2. Drogą mailową możesz przesłać również zapotrzebowanie na leki, które przyjmujesz przewlekle, np. na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, niedoczynność tarczycy. Recepta zostanie wystawiona w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli masz założone Internetowe Konto Pacjenta, otrzymasz sms z kodem recepty.
3. Na adres email można przesyłać również dokumentację medyczną (np. kartę informacyjną z leczenia szpitalnego lub z poradni specjalistycznej). Zostanie ona dołączona do Twojej dokumentacji w Przychodni.

Ważne! Drogą mailową nie wystawiamy recept np. na antybiotyki i inne leki, które stosuje się krótkotrwale w przypadku choroby. Wówczas konieczne jest umówienie wizyty, podczas której lekarz, po zbadaniu pacjenta, zdecyduje o najwłaściwszym leczeniu.